martes, 15 de mayo de 2012

1ª xornada de salmón no Eo a troitas

Estaban alí. Sabiámolo, intuiamolos, pero non quixeron colaborar.
A cuadrilla pescou hoxe o couto da Volta, có nivel de augas existente, obxectivamente , posiblemente o mellor couto do Eo.
E iso que o mellor dos mellores, o gancheiro Pepe Molejón, acompañounos pola tarde para repartir maxisterio e corrixir erros.
Pero o río non os quixo dar.
Son seus e regálaos a que el quere e cando quere tamén.
E finalmente acabamos pescando troitas (poucas) para resarcirnos.

A verdade é que como di o vellos chiste vasco, se se está a salmón, salmón e se a Rolex, Rolex, e as capturas voltaron todas ás augasPero a cuadrilla non perde o humor nen as gañas de sorrir nin de contar contos ó chegar o cuartel xeral en Amaido

Mañá, as Barcas. Mellor e mais.

XVIII TROFEO CIDADE DE NARON DE PESCA
Coma tódolos anos imos organizar este ano o XVIII TROFEO CIDADE DE NARON DE PESCA , a súa fecha de celebración vai ser ó igual que en edicións anteriores o día 17 de Maio , Día das Letras Galegas , no entorno do couto que esta sociedade xestiona xunto có Servizo de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente : O couto troiteiro de Xubia .
Puntuarán únicamente troita e reo, sendo o cebo de libre elección para o participante.
Sinalar que dentro destas actividades de xestión que se levan a cabo ó longo do ano e que realizan socios da sociedade encóntranse as de limpeza de marxes , eliminación de lixo do cauce e restauración de graveiras de freza
PROGRAMA:
  • 7:30 Concentración no bar aOs Rubios (A Mourela-Neda)
  • 9:00 Inicio da proba
  • 13:45 Entrega de capturas e pesaxe na Area recreativa municipal de Pedroso

Por último anotar que a actividade rematará cunha comida de confraternidade que terá lugar no restaurante A Trasanquesa en Sedes (Narón) a apartir das 15:00 h.
Recórdase a tódolos pescadores da comarca a posibilidade de inscribirse coma participante , posto que o concurso ten carácter aberto por estar patrocinado polo Padroado de Deportes do Concello de Narón.
En ámbolos dous casos , rogamos que se poñan en contacto con nós o antes posible para tramitar a súa inscrición , que coma todos os anos será preferente para os socios, aínda que aberta ó resto de pescantíns .
Recordamos que o horario de oficina é de 20.00 a 21.00 h. Os venres ; o noso tel-fax é 981 387809 ou mediante o correo electrónico arrotreba1@terra.es
Tamén se pode contactar coa organización do concurso nos tel mobiles:
615055041 e 618766262