miércoles, 28 de diciembre de 2011

Repoboación no Xuvia

No día de hoxe e asesorados por técnicos da Dirección Xeral de Conservación procedeuse a ceibar no Xuvia alevíns dunha nova especie de peixe.
O seu nome científico é Carcharodon carcharias e o motivo desta solta é contribuir ó descenso dos índices de furtivismo subacuático.
Polo que nos dixeron é bastante eficaz no desempeño do seu cometido, axudando tamén a librar o río de cormoráns.
Como efecto secundario está a impòsibilidade do vadeo nocturno na pesca do reo (Juanjo Moralejo, olliño ¡¡¡)
Eiquí tendes o peixe en cuestión.